سفارش تبلیغ
صبا
پروردگارا! دستآورد روزه چیست؟ خداوند فرمود : روزه حکمت می آورد و حکمت، شناخت و شناخت، یقین . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ـ در شب معراج ـ]

چرا بهائی نیستم؟

برخی از عناوین مقالات سایت بهایی پژوهی 1-سید علی محمد شیرازی (ملقب به باب) 2-میرزا حسینعلی نوری ( ملقب به بهاءالله) 3- عباس افندی ( ملقب به عبدالبهاء) 4- شوقی افندی 5- مقاله نخست در پیدایش بهائیت 6- واقعه بدشت ( اعلان نسخ اسلام و رفتارهای قبیح بعضی از سران بابیه) 7- معرفی استاد محمد محیط طباطبائی 9-8 : تاریخ قدیم و جدید (1 ) و (2 ) 10- تاریخ نو پدید نبیل زرندی 12-11 : از تحقیق و تتبع تا تصدیق و تبلیغ فرق بسیاراست (1 ) و (2 ) 14-13: ادامه بحث درباره نقطه الکاف (1) و (2) 15 – گفتگوی تازه درباره تاریخ قدیم و جدید

 

 

 17-16 : کتاب اقدس (1 ) و (2) 18- برهان قاطع 19 – طاهرا یا طاهره 21-20 : رساله خالو یه یا ایقان (1 ) و (2 ) 23-22 : عظیم پس از باب و پیش از ازل (1) و (2) 24- آیین ها و باورهای بهائیان 25- فضل اله مهتدی اولین قصه گوی ظهر جمعه رادیو 50-26: آشنائی با کتاب ایقان (25 مقاله با عناوین ): 1-کتابشناسی ایقان 2- تاریخ و انگیزه نگارش 3- تحقیقات قبلی پیرامون ایقان 4- محتوای دو باب ایقان 5- نقد محتوای باب اول 6- پاسخ به سوالات پیرامون نقد 7- نمونه هایی از اغلاط ادبی ایقان 8- نمونه ای از اغلاط محتوائی ایقان 9- مرجع تشخیص اغلاط ادبی 10- مقایسه ایقان با قرآن 11- الهی نبودن ایقان 12- نمونه ای از تناقضات ایقان 13- کتابی در اندازه های بشری 14- پاسخ به اعتراض پیرامون الهی نبودن ایقان 15-ادبیات بشری ایقان 16- تهمت ها و تحریف ها در ایقان 17- تحریف معنوی انجیل 18- اعتراف به عظمت قرآن 19- درس خواندگی بهاءالله 20-- تناقض،کذب و نفاق 21- تأویلات بی مبنا و مضحک 22- چرا تأویلات ایقان مضحک است؟ 23- تحلیل نادرست ایقان از قتل سید باب 24-- تروریسم در عراق(1 ) 25- تروریسم در عراق(2 ) 70-51 : از نگاه خواهر ( آشنائی با کتاب تنبیه النائمین) (20 مقاله) 1-جایگاه عزیه نزد عبدالبهاء 2- ناقدی بصیر و مطلعی خبیر 3- تحصیلا ت بهاءالله 4- مباشرت بهاءالله در ترور شاه 5- فرار دو ساله بهاءالله 6- ریاست طلبی و نفاق بهاءالله 7- تغییر تاکتیک بهاءالله 8- بهاءالله، محور شرارت 9 – چاپلوسی و خاکساری بهاءالله نسبت به ازل 10- بهاءالله و حلا ل دانستن همه زنان به ازل 11- بهاءالله و ارسال کنیز برای ازل 12- محاکمه علمی عبدالبهاء 13- بهاءالله و دعوی من یظهری 14- ادبیات اقتباسی بهاءالله 15- رد ادعای بهاءالله در مورد نسخ بیان 16- پاسخ عزیه به مظلوم نمایی های بهاءالله 17- بهاءالله و آوردن دین جدید 18 – مقایسه بین سلوک بهاءالله و صبح ازل 19- حسادت بر سر جانشینی باب 20- وضعیت جسمانی بهاءالله 71 – ریمی جانشین شوقی افندی 72- خاستگاه تطابق دین با علم و عقل و نمونه ای از آن 73 – سؤالات و گمانه ها پیرامون تطابق دین با علم و عقل 74- پاسخ به نقدها در نقد تطابق دین با علم و عقل 75-اعتراف عبدالبهاء به تطابق قرآن با علم و عقل 76- تأملاتی پیرامون تطابق دین با علم و عقل 77- کلی گوئی و انتزاعی اندیشی در تعلیم تطابق دین با علم و عقل 78- وحدت عالم انسانی و اهانت به سیاهان آفریقا 79- تأملاتی پیرامون وحدت عالم انسانی 80- طرد،تنبیهی زجر آور مربوط به جوامع ابتدائی 81- بهائیت و ولایت امر 82- اقتباس بهاءالله از صوفیان 83- نابرابری ارث زن و مرد در بهائیت 85-84 : سردر گمی در تبیین مقام رهبران بهائی (1) و (2) 86- منظور باب از بقیه الله 88 -87 : تحریف کتاب "نظر اجمالی..." (1) و (2 ) 89- نظراسلام در مورد وحدت عالم انسانی 90- بیت العدل فاقد ولی امر 91-مصادره تشکیلات بهایی توسط امریکائیان 93-92 : پاسخی اولیه به مهرنامه ایران(1) و (2 ) 94 : بهائیت و اسرائیل 95: تحلیل "ارتباط محفل ملی بهائیان هند با اسرائیل" 96- بهائم خواندن غیر بهائیان توسط بهاءالله 97- عواقب وخیم سفر بی اجازه به اسرائیل 98- نماز دزدیده شده بهائیان 99- اسطوره پژوهش "محیط طباطبائی" 100-کتابی بی نام با نامی تازه(در باره کتاب ادواردبراون) 101- تحریف بزرگ در تاریخ 102-وقتی بهایی بودیم: (تحلیلی از زندگی صبحی) (1) 103- وقتی بهایی بودیم: (تحلیلی از زندگی صبحی) (2) 104- خاموشی بی بی سی 105- sir عبدالبها ء ! sir سلمان رشدی 106- بیت العدل و تبلیغ در ایران ب _ فهرست مناظرات: 1- حضرت بهاءالله ، خدای خدایان! 2- خاتمیت 3- قائمیت 5-4 : ممنوعیت تبلیغ و اقامت در اسرائیل (1) و (2 ) 7-6 :وحدت عالم انسانی (1 ) و (2 ) 8- مشروعیت بیت العدل 9- بیست و چهار ولی امر 11 -10 : چارلز ریمی ولی امر دوم بهائی(1 ) و (2 ) 12 – طرد و اعلامیه حقوق بشر 13- بهائیت ، سیاست و تاریخ 14- لقب "سر"(sir)و رابطه با انگلیس 15- دلایل حقانیت 16- شیوه های تبلیغ 17- کتاب فیچیکیا و بیت العدل 18- حقوق زنان در بهائیت 19- نارسائی ها و تناقضات اسلام 20 – فواید ردیه نویسان 21 -- بی بی سی و باغ های بهایی 22 -- پیرامون تحری حقیقت(1) 23 --پیرامون تحری حقیقت(2) ج _ سخن سردبیر : 1- مقدمه 2- آزادی بیان 3- سخنی دیگر 4- سپاس و تشکر 5- گزارش 6- گزارش سه ماهه 7- عید مبارکباد (عید فطر) 8- راه را ادامه می دهیم 9- گزارش چهار ماهه 10- 155 روز با شما 11- آغاز ماه هفتم 12-ماه هشتم 13-ماه نهم 14-یا مقلب القلوب و الابصار (تبریک نوروز) 15-ماه دهم 16-ماه یازدهم،پیروزی درخشان 17-نمایه مطالب سایت 18-ماه دوازدهم 19- دعوت به مناظره 20-عدم دخالت در سیاست 21-یک سال بر فراز د _ فهرست عناوین پیام ها : 1- قرآن و علم ( اعتراف عبدالبهاء به مطابقت قرآن با علم) 2- ریاست طلبی و نفاق بهاء الله از دید خواهر 3- بهاءالله و تمرین آیه نویسی ( از دید خواهر) 4- بهاءالله ، محور شرارت (از دید خواهر) 5- چاپلوسی و خاکساری بهاءالله 6- نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر 7- برخی از مطرودین روحانی توسط شوقی افندی 8- منع شوقی از معاشرت بهائیان با برگشتگان از بهائیت 9- بهاءالله و ارسال کنیز برای ازل 10- محاکمه ادبی و تاریخی عبدالبهاء توسط عمه خانم 11- اسامی اعضاء بیت العدل و ملیت آنها 12- شلیک وحدت عالم انسانی 13- مدعیان من یظهری 14- نقد ادعای من یظهری بهاءالله 15- ادبیات اقتباسی بهاءالله 16- رد ادعای بهاءالله در مورد نسخ بیان 17- در اسرائیل چه خبر است 18- اسامی اعضاء بیت العدل از آغاز تا کنون 19- باید ها و نبایدها در اسرائیل 20- تنی و نا تنی و وحدت اسلامی 21- پاسخ به مظلوم نمائی های بهاءالله 22- آمار بهائیان امریکا ، نسبت اعضای بیت العدل 23- برچسب ردیه نویسی و پاسخ رامتینی 24- بهاءالله و آوردن دین جدید 25- پژوهشگر و عقیده مورد پژوهش 26- توجیه عبارات عبدالبهاء با آیات مسخ در قرآن 27- مقایسه بین سلوک بهاءالله و صبح ازل 28- تبیلغ در اسرائیل و تبلیغ در ایران 29- تاریخ پاسخ به خلقت سیاهان آفریقائی 30- گمانه ها در مورد ممنوعیت تبلیغ و اقامت در اسرائیل 31- ارزش گمانه زنی 32- آیا بهائیان ایران اجازه تبلیغ دارند؟ 33- جنایتکاران آسوده جنایت کنید! 34- رفتار عبدالبهاء با برادرش نمونه کامل وحدت عالم انسانی 35- روش اسلو موشن در وحدت عالم انسانی 36- نماز گمشده بهائیان 37- تبلیغ اسرائیلی ها ممنوع 38- عدم تبلیغ بخاطر عدم ضوضا در اماکن مقدسه 39- بیماری های جسمانی بهاءالله 40- پیوند وثیق چون حلقات زنجیر با اسرائیل 41- حقوق بشر در عصر ارتباطات 42- عواقب وخیم سفر شخصی به اسرائیل 43- از دریچه آمار 44- پیشنهاد یاس به سایت های بهائی 45- ارتباط محفل ملی بهائیان هند با اسرائیل 46- بی بی سی به ساغر پیوست؟! 47-ماجراهای جالب بی بی سی! 48- ساغر و بازی های فنی! 49-دعوت به مناظره 50- عدم دخالت در سیاست 51- پیام جدید بیت العدل 52- ماجراجوئی بیت العدل 53- پوششی برای شکست ها 54-عید امید و انتظار مبارکباد! 55-انبوه مراجعان، آمار شگفت انگیز ! 56- تماس با ما (بهائی پژوهی) ه_ تالارهای گفتگو 1- کتابشناسی و نقد متون اسطوره پژوهش محیط طباطبائی از نگاه خواهر تحریف کتاب نظر اجمالی به ... آشنائی با کتاب ایقان گشودن تاپیک جدید، هماهنگی سردبیر مقالات در مورد دیانت بهائی کتاب مقدس بیان تحریف بزرگ در تاریخ 2- بیت العدل در اسرائیل چه خبر است؟ بیت العدل و چالش های آن عکس روی جلد.... تزلزل در ارکان امر بیت العدل دعوت اعضای بیت العدل به مناظره 3 – دست آوردها و تعالیم وحدت عالم انسانی پیرامون تحری حقیقت جهان بینی بهائی تطابق دین با علم و عقل توحید سانسور تعالیم و آموزه های دیانت بهائی 4- شیوه های تبلیغی گفتگو با دوستان مسلمان شیوه های تبلیغ ماجراهای جالب بی بی سی! دعوت به مناظره پیام جدید بیت العدل نامه یک دوست موعود جهانی 5- نگاه به ادیانl پرسش ها، پاسخ ها خاتمیت پیامبر اکرم (ص) قائمیت حضرت مهدی (عج) نظر صریح بهائیت در مورد ادیان 6- تناقضات پرسش های بی پاسخ سخنی با سردبیر ملت ایران باقی خواهد ماند تناقضات پدرو صادق یا کاذب ؟! 7- عملکردها بهائیت و تروریسم وقتی بهائی بودیم جنگ داخلی عملکرد بهائیان و بیت العدل 8- نگاه به سیاست چارلز میسن ریمی ولی امر دوم بهائی سیاست دخالت در سیاست، اطاعت از حکومت sir رشدی ،sir عبدالبهاء 9- تریبون صمیمانه نمایه مطالب سایت و _ تازه ها (اخبار) 1- بهائیت در مصر 2- ارتباط محفل ملی بهائیان هند با اسرائیل 3- اضلاع این مثلث را ترسیم کنید! 4-اشتباه در "ویکیپدیا" 5-سایت بهائیان ارتدکس ایران 6- عبدالبهاء ! sir سلمان رشدی! لینک دسترسی به مقالات و مطالب فوق : http://www.bahairesearch.ir/html/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=53&postdays=0&postorder=asc&sid=7189ac4219792dce8a96302c7034a2fa
سید ::: چهارشنبه 86/7/4::: ساعت 12:34 عصر

>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 4


بازدید دیروز: 2


کل بازدید :18854
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
 
>>آرشیو شده ها<<
 
 
>>لوگوی دوستان<<
 
>>اشتراک در خبرنامه<<